VÅRE KURS

Les mer om hvilke kurs vi tilbyr, når vi holder våre felleskurs og hva vi kan tilby av bedriftsinterne kurs.

Kurskalender

LES MER HER

Bedriftsinterne kurs

LES MER HER

Kurstyper

LES MER HER

HVORFOR SERTIFISERT OG DOKUMENTERT SIKKERHETSOPPLÆRING

Sikker og korrekt bruk av arbeidsutstyr og redskaper er grunnleggende for deg og dine kollegaers helse og trivsel på jobb. Medarbeidere som er trygg og kan sitt fag i sin jobbhverdag gjør en langt bedre jobb enn de som ikke har den nødvendige kompetansen. Dette kommer også bedriften til gode i form av bedre økonomi gjennom mindre slitasje på utstyr, redusert fravær og nødvendig dokumentasjon for leveranser av anbud.

Kunnskap

Kunnskap er styrke
Gir trygge medarbeidere
Gir lavt fravær

God økonomi

Økonomiske fordeler
Mindre slitasje på utstyr og redskaper
Nødvendig for å levere anbud

Oversikt

Hva kan den enkelte gjøre
Hva kan bedriften gjøre
Er utstyr korrekt behandlet

Dokumentasjon

Dokumentert kunnskap
Opp mot Arbeidstilsynet
Opp mot oppdragsgivere