ASAS Sertifisering AS

Sertifiseringsorgan for sakkyndige og opplærings-virksomheter

Alle opplæringsvirksomheter som skal avholde sertifisert sikkerhetsopplæring må inneha gyldig sertifisering. ASAS sertifisering AS er vårt sertifiseringsorgan og vi må bestå årlig revisjon for å beholde vår sertifisering. ASAS Sertifisering AS kontakter du via internett på www.asassert.no, epost asas@asassert.no eller telefon +47 33060500.

Stiftelsen Sentralregisteret

Ledende utsteder av kompetansebevis for brukere av arbeidsutstyr.

Stiftelsen Sentralregisteret, SFS, (tidligere Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring) utsteder kompetansebevis til kursdeltakere som har gjennomført og bestått sertifisert og dokumentert sikkerhetsopplæring. SFS kan kontaktes på internett www.sfs.no, epost sfs@sfs.no og telefon +47 62423300.